Engagemang för region och samhälle

På Wihlborgs bygger vi hus och stadsdelar som bidrar till utvecklingen av våra städer. Men vi vill göra mer än så. Vi ser oss som en regionsbyggare som vill bidra i ett större perspektiv. En välfungerande infrastruktur, ett starkt innovationsklimat och en välutbildad befolkning är saker som vi bland annat artbetar för.

Vi prioriterar initiativ inriktade på samhällsengagemang, främst inom områdena arbete, utbildning, inkludering och jämlikhet och alltid i samarbete med städer, ideella organisationer och andra verksamheter. För oss är det viktigt att inte enbart bidra ekonomiskt, utan också med kunskap och nätverk som hjälper organisationerna att utveckla sin verksamhet. Vi bidrar också till näringslivet i regionen genom att prioritera lokala inköp. Målsättningen är att fortsätta öka andelen sponsring med samhällsinriktning och att behålla den höga andelen lokala leverantörer.

 

Drivkraft 1920x1080.jpg
Kontaktyta 1920x1080.jpg
Öresundsbron 1920x1080.jpg

Fokus på samhällsengagemang

Många av de initiativ vi bidrar till har koppling till idrott, som Malmö FF och Malmö Redhawks, men i arbetet med att öka andelen sponsringsinitiativ med samhällsinriktning har vi nu riktat om en del av dem. Bland annat går vårt stöd till Malmö FF nu istället till "Malmö FF i samhället" som bland annat driver karriärakademi, sommarfotboll och fotbollsturnering mot rasism. På liknande sätt har sponsringen till Malmö Redhawks fått en annan inriktning och går nu till "Medspelaren" - en utbildning som ska ge ungdomarna inom Redhawks en stark grund att stå på hela livet.

Vi arbetar aktivt för att ha en stor bredd i vårt engagemang och stödjer exempelvis Mötesplats Social Innovation, Stiftelsen Partnerskap på Ekonomihögskolan i Lund, Late Night Lund, Lund Comedy Festival och Skånes Dansteater. Vi är också partner till Øresundsinstituttet – ett dansk-svenskt kunskapscentrum som bidrar till att sprida kunskap om utvecklingen i regionen. Detta partnerskap ger oss också tillgång till värdefull kunskap och statistik.

Innovationsklimatet i centrum

För att gynna innovationsklimatet stödjer vi bland annat Ideons verksamheter, Medeon, Media Evolution City samt nyföretagarcentrum och citysamverkan i våra städer. Vi har också ingått partnerskap med Diversity Index Award som årligen delar ut ett pris som uppmärksammar personer, företag eller organisationer som agerar för att stärka mångfald, tolerans och rättvisa. Vi är också representerade i styrelserna för FC Rosengård och Drivkraft.

Under de senaste åren har vi även fördjupat samarbetet med några organisationer, bland annat Drivkraft, Idrott utan gränser och Boost by FC Rosengård.


LateNightLund_2019_LI.jpg
Drivkraft Malmö 1200x627.jpg
FC Rosengård 1200x627.jpg

Wihlborgs Kontaktyta - en plattform för samverkan och kunskapsutbyte

Wihlborgs Kontaktyta är vårt eget forum där samverkan och kunskapsutbyte står i fokus. Här låter vi våra kunder och samarbetspartners skapa utvecklande möten tillsammans. Wihlborgs Kontaktyta har blivit ett kommande inslag varje år där varje varje träff har olika inriktningar och föreläsare. Det huvudsakliga syftet är att bjuda på inspirerande och aktuella ämnen av människor som vi själva har samarbeten med eller inspireras av.

Kontaktyta.jpeg